Informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym przez Słoneczny Prądnik HOME Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celu realizacji / udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym przygotowania i przesłania oferty handlowej, jeśli o taką poprosiłam/em. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą Słoneczny Prądnik HOME Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000743067), 31-223 Kraków, ul. Henryka Pachońskiego 9 lok.202) i takim samym adresem korespondencyjnym.  Pani/Pan udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie, a ich podanie jest niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest udzielona Zgoda, którą może Pani/Pan w każdym momencie wycofać. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, w tym do państw trzecich i będą przetwarzane do czasu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i/lub w stosunku do niego. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie dokonuje się profilowania. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem:  sprzedaz@slonecznypradnik.pl

Wyrażam  zgodę na przesyłanie mi przez Słoneczny Prądnik HOME Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informacji marketingowych i ofert handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie adres  email lun numer telefonu.

Wyrażam zgodę na kontakt przez Słoneczny Prądnik HOME Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celach marketingowych za pomocą podanego przeze mnie numeru telefonu (np. przesłanie na podany numer telefonu sms reklamowego czy promocyjnego).

Ma Pani/Pan  prawo w dowolnym czasie zmienić lub odwołać swoje zgody marketingowe udzielone spółce Słoneczny Prądnik HOME Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się pisząc na adres email:  sprzedaz@slonecznypradnik.pl